NovicaTreningi registriranih športnikov v času epidemije

6. maja 2020

OBVESTILO:
Vlada Republike Slovenije je na seji, 6. 5. 2020, sprejela Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike in organizacijo športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19.

Detajlneje so informacije zapisane v sporočilu OKS-a (glej spodaj) in v prilogah s priporočilom oziroma navodilom.
Odlok se tiče registriranih športnikov. Kdo je registrirani športnik, je opredeljeno v pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za šport 15.2.2018, povezava na Registrirani športnik (člen 1.3.2.1. / stran 18) / starost od 12 do 50 let, imetnik licence KZS, vpisan v razvid registriranih športnikov (ima veljaven rezultat v letu 2019, npr. dirka za Pokal Slovenije).

Vsekakor za posameznike, ki imajo licenco in so v starostnih okvirih in lani (še) niso imeli rezultata, ni potrebno komplicirati in so lahko vključeni v program vadbe, saj bodo registracijo pridobili tekom leta, ko se bodo pričela tekmovanja.
Poudarki iz odloka:
VELJAVNOST
  • Od 7. 5. 2020
  • Strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavljala vsakih 14 dni
KOMU JE DOVOLJENA VADBA
  • Vadba je dovoljena vsem registriranim športnikom po Zakonu o športu.
  • Pri vadbi so poleg športnikov lahko prisotni strokovni delavci v športu, ki so nujni za izvedbo procesa športne vadbe (trenerji,..) ali tisti, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo (fizioterapevti,..).
KJE SE LAHKO IZVAJA VADBA
  • Vadba se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi razen v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov.
KAKO SE LAHKO IZVAJA VADBA
  • Za vse udeležence vadbe je obvezno ohranjanje razdalje do drugih oseb najmanj 2 metrov. Telesni stik med športniki je dovoljen le pri tistih individualnih športnih panogah, kjer pravila športne panoge zahtevajo sodelovanje dveh za izvedbo (npr. plesni par, judo), izključno v delu tehničnega dela procesa športne vadbe, vsakič z istim partnerjem. Telesni stik več športnikov hkrati ni dovoljen.
TEKMOVANJA
  • Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z Zakonom o športu.
  • Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so prisotne le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.
  • Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj morajo nacionalne panožne športne zveze imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.
Za tolmačenje odloka je pristojen sekretariat Vlade RS. OKS – ZŠZ se bo trudil pridobiti potrebne dodatne informacije in pojasnila, če bodo potrebna. Glede sproščanja organizirane vadbe organiziranih prostočasnih športnih aktivnosti trenutno nimamo informacij kakšen je predviden načrt.
PRILOGI:
Lep športno kolesarski pozdrav

BI SE RADI PRIDRUŽILI NAŠEMU DRUŠTVU?

SLEDITE NAM

Preverite naše aktivnosti in novice na naših socialnih omrežjih

PRIJAVITE SE NA NAŠE NOVICE