https://www.kd-lpp.si/wp-content/uploads/2019/03/predstavitev_lpp.jpg

LPP REKREACIJA
ZA ZAPOSLENE LPP

Dejstvo je, da danes skoraj polovica prebivalstva Slovenije živi nezdravo, da se jih skoraj polovica ne ukvarja z nobenim športom in da je telesno nedejavnih preveč ljudi.

Veliko ljudi je v stanju večje ali manjše napetosti, tako telesne kot tudi čustvene in duševne. Tako stanje posledično vodi v izgubo ravnovesja, kar je ravno nasprotno od tega, k čemur naj bi človek težil. S tem pa pada tudi kakovost življenja.
Lahko bi sklepali, da podjetja veliko stavijo na to, da bi bili njihovi zaposleni v odlični kondiciji, a stanje, gledano širše, v Sloveniji prav zagotovo ni ravno rožnato. Je pa večina vodilnih v podjetjih prepričanih, da ima športno udejstvovanje zaposlenih viralni učinek, tovrstno mreženje pa prinaša pozitivne učinke v delovnem okolju.
Nekatere raziskave so pokazale, da je športna aktivnost v vaškem okolju bolj razširjena kot v mestnem. Rezultati kažejo tudi, da glede na višino izobrazbe narašča odstotek športno aktivnih. V splošnem so rezultati pokazali, da se zaposleni načeloma zavedajo pomena in pozitivnih učinkov športne rekreacije, predvsem v smislu pozitivnega učinka na zdravje in počutje, posledično pa to vpliva tudi na večjo storilnost tako v podjetju kot tudi doma.

A kljub športnim programom, ki so jim na voljo v širšem bivanjskem okolju (ponekod pa tudi v okviru podjetja), možnosti za športno aktivnost ne izkoriščajo v dovoljšnji meri. Razlogi za to so različni (pomanjkanje časa, motivacije, denarja itd.). Tisti, ki so športno aktivni, med najljubše športne zvrsti izpostavljajo kolesarjenje, hojo, tek, plavanje, planinarjenje.

Športna rekreacija pa se od drugih različic športa loči v tem, da je rekreacija svobodno izbrana aktivnost, skladna z željami in interesi posameznika in da se izvaja izven poklicnega dela oz. okolja.
Po vrsti aktivnosti razlikujemo pojma rekreacija in šport. Pri obeh je cilj razvedrilo, kratkočasje, aktiven počitek. Vendar pa je pri športu dodan še njegov bistveni del – tekmovanje, športni rezultat, medtem ko je rekreacija igra v obliki športa. Eden temeljnih ciljev na področju športne rekreacije je ohranjanje in izboljšanje zdravja oziroma zdravstvenega stanja.

Proces lastninjenja je bistveno prispeval k neugodnemu položaju posameznih podjetij v gospodarstvu in tudi k težjemu socialno – ekonomskemu položaju zaposlenih. Ukinjena so bila nekatera delovna mesta, ki so bila v devetdesetih letih ustvarjena z namenom, da se je izvajala skrb za družbeni standard in humanizacijo zaposlenih (v okviru službe varstva in zdravlja pri delu), ukinjena je bila vrsta športnorekreativnih dejavnosti (od aktivnih oddihov med delovnim časom, vodenih razgibavanj med delovnim časom pa do organiziranih rekreativnih dejavnosti v večernem času).
Z vidika humanizacije dela, medicine dela in športne stroke je bila to kratkovidna politika, devetdeseta leta pa so bila tista resničnost, ki je iz dneva v dan bolj siromašila področje športne aktivnosti tako v delovnem okolju kot tudi v prostem času (Berčič, 1997).

Programiran rekreativni odmor v neposrednem delovnem okolju ima še vedno posebno mesto med razvitimi podjetji v razvitih deželah. S pomočjo aktivnih odmorov naj bi se omilili negativni vplivi številnih motečih dejavnikov, ki so sestavni del sodobnega delovnega procesa, hkrati pa v določeni meri izboljšajo delovne sposobnosti zaposlenih. Sem sodijo preventivno-izenačevalne in sprostilno-gimnastične vaje, ki so še posebno dobrodošle v svetu poklicnih voznikov. Vaje krepijo hrbtno in trebušno mišičje, mišičje ramenskega predela in sednične regije, mišice vratu, hrbta, rok in prstov. Običajno trajajo deset minut in so vštete v delovni čas. Vadba poteka neposredno na delovnem mestu in se v posameznih kompleksih pogosto menjavajo.

“Dolgotrajno sedenje ali stanje, ponavljajoči se gibi, nenaravna drža, psihične obremenitve – vse to so del obremenitev, ki jih prinaša s seboj delovni dan. Posledice teh obremenitev so slabo počutje, neučinkovitost pri delu in sčasoma tudi prvi znaki bolezni.
Medicinsko programirani aktivni oddih je preizkušeno učinkovit program, ki lajša in preprečuje navedene težave. Posodobljeni MPAO, prilagojen zahtevam današnjega časa, zagotavlja udeležencu začetni zdravniški pregled, snemanje elektrokardiograma, test telesnih zmogljivosti, zaključni zdravniški pregled z mnenjem, številne športne in rekreativne aktivnosti ter prijetno druženje in sprostitev. Dejstvo je, da napredna podjetja take dejavnosti ne le podpirajo, temveč tudi uvajajo in posredno dosegajo mnoge pozitivne učinke. Med drugim na ta način izboljšujejo »socialno klimo v podjetju«, hkrati pa dvigujejo na višjo raven tudi »pripadnost podjetju« (Berčič, 1997).”

Podjetje LPP nudi možnost rekreacije vsem zaposlenim.

Zato ne odlašajte s prijavo v KD – LPP in začnite koristiti Rekreacijo …

BI SE RADI PRIDRUŽILI NAŠEMU DRUŠTVU?

SLEDITE NAM

Preverite naše aktivnosti in novice na naših socialnih omrežjih

PRIJAVITE SE NA NAŠE NOVICE